Tekstversie
Huidige jaargang Vorige jaargang Nieuws Abonnee worden Archief
» Startpagina  » Archief  » 30e jaargang 2013

Archief


Registers 30e jaargang 2013 29e jaargang 2012 28e jaargang 2011 27e jaargang 2010 26e jaargang 2009 25e jaargang 2008 24e jaargang 2007 23e jaargang 2006 22e jaargang 2005 Oudere jaargangen Voorpublicatie

Redactie Contact Colofon

30 jaargang 2013


Inhoud 30e jrg. nr. 4 (december) 2013:

THEMANUMMER: Muziek


Gijs van den Brink, Alleen het Lam is waardig. Een exegetische verkenning van Openbaring 5

Hans Riphagen, Wie is ‘our God’? Een kritische analyse van godsbeelden in de hedendaagse aanbiddingsmuziek

Miranda Klaver, De esthetiek van worship-muziek in de context van een Nederlandse Pinkstergemeente

André Troost, Het nieuwe Liedboek – een eerste indruk

Evert Van de Poll, Uit de voeten met een bundel voor de hele boel

Eveline van Staalduine-Sulman, Kennismaken met het nieuwe Liedboek

Kees van Setten, Verbindend vieren. Blended Worship: ook voor evangelikalen?

Marten Kamminga, Vuurvliegjes in het donker. Of: Hoe missionair te zingen?

Rik Peels, Theologie als makelaar in levenswijsheid? Waarom elke vorm van theologie zonder waarheidsaanspraak gedoemd is tot inconsistentie en intolerantie

Recensies

Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hierInhoud 30e jrg. nr. 3 (september) 2013:

THEMANUMMER:
Het Oude Testament, Israël en de gemeente


J. van Helden, Seks en geweld. Een exegetische verkenning van 2 Samuël 13:1-22

D. Drost, Het noachidische verbond revisited?

C. Constandse, ‘Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou’. Over Lukas-Handelingen, christelijke eschatologie en de hoop van Israël

A. Houtman, Verbonden met de bronnen van Israël

E. van Staalduine-Sulman, Preken vanuit het Oude Testament

A.W. Zwiep, Boekpresentatie Tussen tekst en lezer 2

P. Nullens, De kunst van het zien. Een amicale bespreking van Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer 2

M. Sarot, Hermeneutiek, rooms-katholicisme en het kentheoretisch kader

G. van den Brink, Tussen exegese en filosofie: Arie Zwiep over bijbelse hermeneutiek
Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hierInhoud 30e jrg. nr. 2 (juni) 2013:


B. Reitsma, De corrupte manager. Een exegetische verkenning van Lucas 16:1-8

S. Stoppels, Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen. Gedachten over discipelschap

R. Alkema, Jakobus en de wet: de daad bij het woord

W. van Saane, Johannes Verkuyl in dienst van de verzoening tussen Nederland en Indonesië (1945-1949)

R. van Essen, Zestig jaar kerkelijke dienst der genezing
Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hierInhoud 30e jrg. nr. 1 (maart) 2013:

THEMANUMMER: Wederzijds en wereldwijd. Evangelische zendingstheologie vandaag


W. van Saane, Wederzijds en wereldwijd. Evangelische zendingstheologie vandaag

R. van Essen, Wie oren om te horen heeft. Een exegetische verkenning van Lucas 4:14-32

V. Ramachandra, Het wereldwijde christendom en Gods zending

J.S. Escobar, Zending van overal naar iedereen

R.C. Kristanto, Bruggen bouwen naar het welvaartsevangelie

W. van Laar, CLADE V. Jezus volgen in het Koninkrijk van Leven

W. van Saane, Geboeid door Christopher J.H. Wright

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hier


Wat lezers over Soteria zeggen


‘Soteria lees ik met veel belangstelling en vreugde. Gedegen artikelen met vaak een verrassende invalshoek. Daarnaast lees ik met grote belangstellling de boekbesprekingen. Zo blijf ik op de hoogte van de vele verheugende ontwikkelingen binnen de evangelicale Engelstalige theologie. Ik kan Soteria simpelweg niet missen.’ (Andries Knevel, programmamaker radio en TV)

'Een update van relevante ontwikkelingen in de evangelische theologie, actueel en tot the point, zonder oppervlakkig te worden.' (prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar te Kampen en Leuven, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)

‘Een breed en bewezen platform voor evangelische theologie in de Nederlandse context.’ (prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar aan de VU te Amsterdam)

‘Het schandaal van het evangelische denken is dat er nauwelijks evangelisch denken is - dit beroemde citaat van Mark Noll wordt weerlegd door Soteria. Een kwart eeuw evangelische theologische reflecties, en dat vanuit een immer wisselend en vernieuwend perspectief mag een prestatie heten. Wat het in werkelijkheid is: genade - waarin alle abonnees mogen delen, van de kleinste drup tot de milde regen.’ (Henk Medema, uitgever en publicist)

' Als ik aan Soteria denk, komen bij mij boven de woorden vernieuwend, verfrissend, verdiepend boven. De deuren open; gedegen en gelovig om je heen kijken.’ (prof. dr. Eric Peels, hoogleraar te Apeldoorn)

____________________________

Wat nog meer lezers over Soteria zeggen


‘Het onderhoudendste, diepgravendste en vaak uitdagendste theologische blad in ons land. En dat al een kwart eeuw lang. Soms wordt evangelischen weinig theologische diepgang verweten. Laten critici dan eens het blad Soteria bekijken! Gedegen artikelen, eigentijdse topics en niet te vergeten: een schat aan recensies. Je ziet heel snel wat je graag wil aanschaffen, en ook wat absoluut niet!’ (drs. Pieter van Kampen, Ned. gereformeerd predikant en publicist) Pieter overleed helaas op 6 december 2009

‘Soteria is voor mij als de krant met algemeen en plaatselijk nieuws: ik herken dat het over mijn leefwereld gaat en tegelijkertijd verbindt het me met de wijdere theologische ontwikkelingen elders. Daarin vind ik dat Soteria zowel diepgang als warme betrokkenheid verbindt met het theologiseren. Dat levert telkens uitdagende nummers op, die ook nog eens toepasbaar zijn. Kortom: Soteria is evangelisch op haar best. Wat mij betreft een must voor iedere predikant, student en docent.’ (Arthur Snijders, superintendent Kerk van de Nazarener in Nederland en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)

‘Er worden diverse theologische boeken en tijdschriften uit gegeven. Voor elk wat wils. Heel leerzaam. Soteria werkt vanuit een bijbels evangelisch perspectief. Dit is de wereld waarin ik mij thuis voel. Soteria helpt mij het meest in mijn eigen geestelijke zoektocht. Daarom vind ik dit blad zó waardevol.’ (ds. Jannes Hofman, voorzitter Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland)

‘Soteria is een volwassen en eigenzinnig tijdschrift met inhoud, een uitstekend discussieplatform voor een breed evangelisch publiek.’ (dr. Arie Zwiep, Universitair Docent VU Amsterdam en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)