Tekstversie
Huidige jaargang Vorige jaargang Nieuws Abonnee worden Archief
» Startpagina  » Huidige jaargang

Huidige jaargang


Redactie Contact Colofon

Huidige jaargang


Inhoud 32e jrg. nr. 4 (december) 2015:


Themanummer: Geboeid door Olof H. de Vries


Olof H. de Vries, Hemel en aarde horen bij elkaar. Een overweging bij Lukas 2:14

Olof H. de Vries, ‘Want de letter doodt, maar de Geest maakt leven.’ Hoe letters geschiedenis worden

Olof H. de Vries, Méér dan de letter. Over de viervoudige Schriftzin, heilshistorisch verstaan

Olof H. de Vries, Evangelischen en bijbelwetenschap

Olof H. de Vries, Theologie van de opwekkingsbeweging

Olof H. de Vries, Evangelische ecclesiologie. Individualistisch, anti-institutioneel en cultuurgevoelig

Olof H. de Vries, Geboeid door Arnold Albert van Ruler (1908-1970)

Olof H. de Vries, Pasen is niet het succes van Goede Vrijdag

Jan H. van Helden, Geschiedenis is niet alles!

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hierInhoud 32e jrg. nr. 3 (september) 2015:


Yme Horjus, ‘Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg...’ Exegetische verkenning van 1 Korintiërs 5:1-13

Ruben van de Belt, Calvijn over discipelschap. Het nieuwe perspectief op de reformator en het Nederlandse debat over een oud woord

Eyal Regev, De joodse wet en gebruiken in de Handelingen der Apostelen. De vorming van de vroegchristelijke identiteit

Jos Jumelet, De landbelofte volgens de Hebreeënbrief. Een nieuwtestamentisch geluid in een verhitte discussie

Jan van Helden, Hoe (niet) te verlangen. Geboeid door James K.A. Smith

Edward van ’t Slot, Een lichtkring om het kruis. Bram van de Beeks scheppingsleer

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hierInhoud 32e jrg. nr. 2 (juni) 2015:


Themanummer: Een nieuw canoniek verhaal


Rob van Houwelingen, De Zoon op de troon: Een exegetische verkenning van het citaat uit Psalm 45 in Hebreeën 1

Ariaan Baan, Peter Ochs en het postliberalisme

Daniël Drost, R. Kendall Soulen – The God of Israel and Christian Theology

Daniël Drost, Wederzijds tot zegen zijn: Interview met R. Kendall Soulen

Henk Bakker, Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie

Jeroen Bol, Een bilaterale kerk van christenen uit de joden en uit de heidenen: Interview met Mark S. Kinzer

Eveline van Staalduine-Sulman, De betekenis van het Oude Testament voor de christelijke theologie

Kees van der Kooi, De theologie van de geschiedenis van Israël bij Nederlandse theologen

Wilbert van Saane, Vijandsbeelden doorbreken: De relevantie van het gedachtegoed van Kinzer en Soulen voor het Midden-Oosten

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hierInhoud 32e jrg. nr. 1 (maart) 2015:


Jos Jumelet, ‘Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd’: Een exegetische verkenning van Matteüs 27:29a

Olof de Vries, Natuurwetenschap en theologie: Twee perspectieven op één werkelijkheid

John A. Azumah, Een uitdaging aan de radicale islam: Over de relatie tussen islam en terrorisme en geweld

Matthijs de Jong, De Bijbel in Gewone Taal: duidelijk en direct

Tjerk de Reus, Wake up! Interview naar aanleiding van Arno Lamm & Emile-André Vanbeckevoort, Wake up! Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten

Rob van Essen, Geboeid door Hendrik Berkhof (11 juni 1914 – 18 december 1995): Theoloog bij en tegen de tijd

Recensies

Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hier


Wat lezers over Soteria zeggen


‘Soteria lees ik met veel belangstelling en vreugde. Gedegen artikelen met vaak een verrassende invalshoek. Daarnaast lees ik met grote belangstellling de boekbesprekingen. Zo blijf ik op de hoogte van de vele verheugende ontwikkelingen binnen de evangelicale Engelstalige theologie. Ik kan Soteria simpelweg niet missen.’ (Andries Knevel, programmamaker radio en TV)

'Een update van relevante ontwikkelingen in de evangelische theologie, actueel en tot the point, zonder oppervlakkig te worden.' (prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar te Kampen en Leuven, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)

‘Een breed en bewezen platform voor evangelische theologie in de Nederlandse context.’ (prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar aan de VU te Amsterdam)

‘Het schandaal van het evangelische denken is dat er nauwelijks evangelisch denken is - dit beroemde citaat van Mark Noll wordt weerlegd door Soteria. Een kwart eeuw evangelische theologische reflecties, en dat vanuit een immer wisselend en vernieuwend perspectief mag een prestatie heten. Wat het in werkelijkheid is: genade - waarin alle abonnees mogen delen, van de kleinste drup tot de milde regen.’ (Henk Medema, uitgever en publicist)

' Als ik aan Soteria denk, komen bij mij boven de woorden vernieuwend, verfrissend, verdiepend boven. De deuren open; gedegen en gelovig om je heen kijken.’ (prof. dr. Eric Peels, hoogleraar te Apeldoorn)

____________________________

Wat nog meer lezers over Soteria zeggen


‘Het onderhoudendste, diepgravendste en vaak uitdagendste theologische blad in ons land. En dat al een kwart eeuw lang. Soms wordt evangelischen weinig theologische diepgang verweten. Laten critici dan eens het blad Soteria bekijken! Gedegen artikelen, eigentijdse topics en niet te vergeten: een schat aan recensies. Je ziet heel snel wat je graag wil aanschaffen, en ook wat absoluut niet!’ (drs. Pieter van Kampen, Ned. gereformeerd predikant en publicist) Pieter overleed helaas op 6 december 2009

‘Soteria is voor mij als de krant met algemeen en plaatselijk nieuws: ik herken dat het over mijn leefwereld gaat en tegelijkertijd verbindt het me met de wijdere theologische ontwikkelingen elders. Daarin vind ik dat Soteria zowel diepgang als warme betrokkenheid verbindt met het theologiseren. Dat levert telkens uitdagende nummers op, die ook nog eens toepasbaar zijn. Kortom: Soteria is evangelisch op haar best. Wat mij betreft een must voor iedere predikant, student en docent.’ (Arthur Snijders, superintendent Kerk van de Nazarener in Nederland en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)

‘Er worden diverse theologische boeken en tijdschriften uit gegeven. Voor elk wat wils. Heel leerzaam. Soteria werkt vanuit een bijbels evangelisch perspectief. Dit is de wereld waarin ik mij thuis voel. Soteria helpt mij het meest in mijn eigen geestelijke zoektocht. Daarom vind ik dit blad zó waardevol.’ (ds. Jannes Hofman, voorzitter Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland)

‘Soteria is een volwassen en eigenzinnig tijdschrift met inhoud, een uitstekend discussieplatform voor een breed evangelisch publiek.’ (dr. Arie Zwiep, Universitair Docent VU Amsterdam en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)