Vorige jaargang


Inhoud 31e jrg. nr. 4 (december) 2014:

THEMANUMMER: Lucas-Handelingen


Jaap-Harm de Jong, Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Exegetische verkenning van Lucas 18:18-30 en 19:1-10

Marco Wittenberg, Vervuld met de heilige Geest. Een kenmerkend aspect van Lucas’ pneumatologie

Jan Scheele-Goedhart, Een nieuwe uittocht en een eeuwig koningschap. Echo’s van het Oude Testament in Handelingen 2:22-36

Helene Wuhrer, De datering van Handelingen – een gelopen race?

Marco Wittenberg, Geboeid door Max Turner. Theoloog van de ‘gulden middenweg’?

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hier

Inhoud 31e jrg. nr. 3 (september) 2014:

THEMANUMMER:
30 jaar Soteria. Vrolijk voortgaan op ’s Heren wegen


Eveline van Staalduine-Sulman, Het leven en het sterven als offer. Exegetische verkenning van Filippenzen 2:17

Otto de Bruijne, De Evangelische Beweging 1974-2014. Een persoonlijke impressie

Robbert Jan Perk, Twintig jaar bezield op weg als Evangelisch Werkverband. Een persoonlijk reisverslag

Tjitte Wever, Zingend voortgaan in alle toonaarden. Van Johannes de Heer naar Opwekkingsliederen en verder

Ad de Bruijne, Van eindtijd tot politiek engagement

Teun van der Leer, Van gemeentegroei via gemeenteopbouw naar gemeentestichting. Ecclesiologische bezinning in de afgelopen dertig jaar

Edward de Kam, Achored to the Rock, geared to the times

René Holvast, Van bijbelschool naar universiteit. Intellectualisering binnen de evangelische beweging

Remco van Mulligen, Radicale protestanten in verzet tegen secularisatie. De samenwerking tussen reformatorisch en evangelisch in media, politiek en hoger onderwijs (1945-2007)

Henk van de Belt, Willem Ouweneel over Schrift, God en filosofie

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hier

Inhoud 31e jrg. nr. 2 (juni) 2014:


Olof de Vries, Leve het lichaam!

Kees van der Ziel, Vreugde en opoffering gaan samen. Exegetische verkenning van 1 Korintiërs 9

Sake Stoppels, De kerk als oefenruimte. Een voortgaand gesprek

Maarten Wisse, Kennis is macht, maar het Evangelie is zacht. Recensie-artikel van Stefan Paas en Rik Peels, God bewijzen

Stefan Paas en Rik Peels, Apologetiek is geen eenheidsworst. Respons op Maarten Wisse

Jan Martijn Abrahamse, Geboeid door Kevin J. Vanhoozer. ‘On speaking terms’ met postmoderne theologie

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hier

Inhoud 31e jrg. nr. 1 (maart) 2014:


Pieter Lalleman, Onesimus over de brief aan Filemon. Een verhalende exegese

Jaap Haasnoot, Een nieuw theologisch landschap. Kennismaking met recente Afrikaanse theologie

Willem-Henri den Hartog & Basilius Mbanze Kasera, Het welvaartsevangelie in Namibië

Hans Weigand, Onthullen wat verborgen was. Aanzetten tot een mimetische hermeneutiek

Raymond Hausoul, Leven in Godsvrucht. Een woordstudie

Recensies


Word nu (jaar)abonnee en ontvang het dubbeldikke jubileum nummer geheel GRATIS !

Klik hier
Wat lezers over Soteria zeggen


‘Soteria lees ik met veel belangstelling en vreugde. Gedegen artikelen met vaak een verrassende invalshoek. Daarnaast lees ik met grote belangstellling de boekbesprekingen. Zo blijf ik op de hoogte van de vele verheugende ontwikkelingen binnen de evangelicale Engelstalige theologie. Ik kan Soteria simpelweg niet missen.’ (Andries Knevel, programmamaker radio en TV)

'Een update van relevante ontwikkelingen in de evangelische theologie, actueel en tot the point, zonder oppervlakkig te worden.' (prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar te Kampen en Leuven, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)

‘Een breed en bewezen platform voor evangelische theologie in de Nederlandse context.’ (prof. dr. Kees van der Kooi, hoogleraar aan de VU te Amsterdam)

‘Het schandaal van het evangelische denken is dat er nauwelijks evangelisch denken is - dit beroemde citaat van Mark Noll wordt weerlegd door Soteria. Een kwart eeuw evangelische theologische reflecties, en dat vanuit een immer wisselend en vernieuwend perspectief mag een prestatie heten. Wat het in werkelijkheid is: genade - waarin alle abonnees mogen delen, van de kleinste drup tot de milde regen.’ (Henk Medema, uitgever en publicist)

' Als ik aan Soteria denk, komen bij mij boven de woorden vernieuwend, verfrissend, verdiepend boven. De deuren open; gedegen en gelovig om je heen kijken.’ (prof. dr. Eric Peels, hoogleraar te Apeldoorn)

____________________________


Wat nog meer lezers over Soteria zeggen


‘Het onderhoudendste, diepgravendste en vaak uitdagendste theologische blad in ons land. En dat al een kwart eeuw lang. Soms wordt evangelischen weinig theologische diepgang verweten. Laten critici dan eens het blad Soteria bekijken! Gedegen artikelen, eigentijdse topics en niet te vergeten: een schat aan recensies. Je ziet heel snel wat je graag wil aanschaffen, en ook wat absoluut niet!’ (drs. Pieter van Kampen, Ned. gereformeerd predikant en publicist) Pieter overleed helaas op 6 december 2009

‘Soteria is voor mij als de krant met algemeen en plaatselijk nieuws: ik herken dat het over mijn leefwereld gaat en tegelijkertijd verbindt het me met de wijdere theologische ontwikkelingen elders. Daarin vind ik dat Soteria zowel diepgang als warme betrokkenheid verbindt met het theologiseren. Dat levert telkens uitdagende nummers op, die ook nog eens toepasbaar zijn. Kortom: Soteria is evangelisch op haar best. Wat mij betreft een must voor iedere predikant, student en docent.’ (Arthur Snijders, superintendent Kerk van de Nazarener in Nederland en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)

‘Er worden diverse theologische boeken en tijdschriften uit gegeven. Voor elk wat wils. Heel leerzaam. Soteria werkt vanuit een bijbels evangelisch perspectief. Dit is de wereld waarin ik mij thuis voel. Soteria helpt mij het meest in mijn eigen geestelijke zoektocht. Daarom vind ik dit blad zó waardevol.’ (ds. Jannes Hofman, voorzitter Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland)

‘Soteria is een volwassen en eigenzinnig tijdschrift met inhoud, een uitstekend discussieplatform voor een breed evangelisch publiek.’ (dr. Arie Zwiep, Universitair Docent VU Amsterdam en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede)
(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken